شرکت مهندسین گل و گیاه خاورمیانه (MFE) به عنوان نماینده دو کمپانی بزرگ تولید و تکثیر گل رز در هلند (Terra nigraو+Lex) ،همچنین به عنوان نماینده کمپانی بزرگ تولید و فرآوری کوکوپیت ( Ambanco) در ایران با استفاده از دانش فنی روز سعی در ارائه مواد بستری مناسب،متناسب با انواع محصولات رز _ ژربرا _ آلسترومریا _ میخک _توت فرنگی _گوجه فرنگی _ خیار وموارد دیگر را دارد.