خانه»پروژه ها

پروژه ها

 1- پرورش ژربرا به روش هیدروپونیک -شرکت مارال (پاکدشت - 1 هکتار - 1380) 2- پرورش ژربرا به روش هیدروپونیک - آقای آقایی (اصفهان - 2000 متر مربع 1381) 3- پرورش گل رز به روش هیدروپونیک - غلامزاده (نطنز - 3500 متر مربع - 1383) 4- پرورش گل رز به…